Yacht Klub Polski Bielsko

22-23.06.2024 Regaty o Puchar Prezydenta Bielska-Białej

Artykuły / Regaty
Autor Dominik Opublikowano: 14 Cze 2024 - 08:32

Zawiadamiamy o organizacji XLVI Regat o Puchar Prezydenta Bielska-Białej.
Regaty odbędą się na terenie naszej przystani YKP Bielsko w Tresnej, nad jeziorem Żywieckim, w dniach 22-23 czerwiec 2024r. Zapraszamy!

YKP BIELSKO - ZAWIADOMIENIE O REGATACH XLVI REGATY O PUCHAR PREZYDENTA BIELSKO-BIAŁA
22-23.06.2024 roku
1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Jacht Klub Polski BIELSKO
2. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Żywieckiego, w dniach 22.06 - 23.06 2024 roku. Przystań YKP BIELSKO w Tresnej.
3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z 'przepisami' zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF oraz zgodnie z Instrukcją żeglugi, przepisami klasowymi klasy OK-DINGHY oraz niniejszym zawiadomieniem.
4. REKLAMOWANIE
Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- ubezpieczenie OC
- opłacone wpisowe (możliwość opłaty na miejscu)
Klasy OK-DINGHY, FINN, Klasa 730, Klasa OMEGA, Jachty kabinowe do 650 cm dł., Jachty kabinowe powyżej 650 cm dł., KL. wolna.
6. ZGŁOSZENIA DO REGAT I WPISOWE
zgłoszenie przyjmowane będą w biurze regat:
- 22.06.2024 w godz. 9.00 - 11.00
wpisowe do regat wynosi: 80 zł od każdego uczestnika regat (wpłaty należy dokonać przy zgłoszeniu).
7. PROGRAM REGAT
Dzień 1. 22.06.2024 sobota-
- 9.00 do 11.00 rejestracja zgłoszeń
- 10.30 odprawa sterników
- 11.00-12.00 start do pierwszego wyścigu dnia
Dzień 2. 23.06.2024 niedziela
- 10.30 start do pierwszego wyścigu dnia
- 16.00 zakończenie regat
INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat YKP
9. TRASA REGAT
Trasy regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
10. PUNKTACJA
W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ.
Przewidywane jest rozegranie 6 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
11. POSTÓJ SPRZĘTU
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.
12. NAGRODY i PUCHARY
Puchary i nagrody wg osobnego komunikatu Organizatora.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
14. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE:
osoby do kontaktu:
V-CE Komandor YKP BIELSKO Radosław Droździk tel. 504 55 00 66 e-mail: radektech@gmail.com
Z żeglarskim pozdrowieniem
Radosław Droździk

Artykuł ze strony Yacht Klub Polski Bielsko
  http://www.ykpb.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
  http://www.ykpb.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=372